Ostatnia część Great Central Road. Odwiedzamy dwa zajazdy i dojeżdżamy do Terytoriów Północnych.